Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Branży Energetycznej

W dniu 19 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

 Tematyka posiedzenia była następująca:

  • Przyjęcie nowego Regulaminu Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej;
  • Rozpoczęcie prac nad zawarciem nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy;
  • Założenia do „Polityki Energetycznej Polski …” – perspektywa czasowa;
  • Ocena dialogu społecznego w sektorze energetycznym. Okres bieżący i lata minione;
  • Stan BHP w kontekście Rozporządzenia  MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Stronę rządową na posiedzeniu Zespołu reprezentowali: Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele resortów Skarbu Państwa, Finansów i Środowiska. W posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci związków zawodowych oraz przedstawiciele zarządów grup energetycznych: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Tauron Polska Energia S.A., ENERGA S.A., ENEA S.A.
 
Zaprezentowany  tekst projektu Regulaminu, wypracowany przez Zespół roboczy, po dokonaniu poprawek formalnych zgłoszonych przez strony oraz pozostawieniu do rozstrzygnięcia zapisów § 17 ust. 6 został przez  Zespół przyjęty. Formalne zatwierdzenie zapisów Regulaminu poprzez jego podpisanie przewidziano na kolejnym posiedzeniu Zespołu.
 
Przyjęto ustalenie, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni strony zgłoszą do sekretarza Zespołu swoich przedstawicieli  desygnowanych do prac w Zespole w celu ich formalnego powołania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na członków Zespołu. Reprezentanci stron wskażą także swoich współprzewodniczących.
 
W związku z zaniepokojeniem strony związkowej wynikającym z liberalizacji przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – strony postanowiły powołać Zespół roboczy ds. przeanalizowania powstających zagrożeń w celu jak najszybszego ich wyeliminowania i zapobieżenia, mogącym powstać w przyszłości, ich negatywnym skutkom dla funkcjonowania branży energetycznej.
 
Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali wniosek przedstawicieli zarządów grup energetycznych dotyczący przesunięcia omawiania pozostałych punktów porządku obrad na kolejne posiedzenie Zespołu, którego termin wstępnie ustalono na 23 maja br. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)