Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy

W dniu 6 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się drugie posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. 

W spotkaniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) uczestniczyli członkowie Zespołu i eksperci zaproszeni przez strony. Strona rządowa reprezentowana była przez Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli Departamentu Prawa Pracy i Departamentu Rynku Pracy w tym resorcie.

Pierwsza część posiedzenia była poświęcona podsumowaniu prac nad zagadnieniem pracy tymczasowej. Dyskutowano nad materiałem wypracowanym przez stronę społeczną Zespołu – „Zestawieniem opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Strony pracodawców i związkowa zdołały uzgodnić niektóre elementy przedłożenia rządowego, zaś w pewnych kwestiach stanowiska stron okazały się rozbieżne. Partnerzy społeczni zadeklarowali wolę dalszych prac nad spornymi zapisami, w intencji dojścia do takich rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej, które unormują i usprawnią rynek pracy tymczasowej, uwzględniając równocześnie interesy wszystkich zaangażowanych stron i podmiotów.

Drugą część spotkania zdominowała dyskusja – na wniosek Konfederacji Lewiatan – nad przedstawionym przez Komisję Europejską w dniu 8 marca br. projektem dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. W opinii organizacji pracodawców przyjęcie dyrektywy w proponowanym kształcie mogłoby doprowadzić do eliminacji firm świadczących usługi transgraniczne, które zatrudniają własnych pracowników. Strony nie zdołały dojść do porozumienia i sformułować wspólnego stanowiska.

Kolejne posiedzenie Zespołu zostało wstępnie zaplanowane na dzień 19 kwietnia br. – wspólnie z Zespołem problemowym RDS ds. rozwoju dialogu społecznego. (Departament Dialogu Społecznego MRPiPS)