Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

W dniu 5 lutego 2016 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Stronę rządową w trakcie posiedzenia reprezentowali: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Elżbieta Bajanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
 
Uczestniczący w posiedzeniu Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski potwierdził wolę strony rządowej do prowadzenia rzetelnego dialogu i rozwiązywania problemów branży w jego duchu. Minister przedstawił informację o prowadzonych przez stronę rządową działaniach dotyczących:
 
- notyfikacji w UE znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa;
- zmiany dyrektywy ustalającej pomoc państwa na likwidowanie kopalń do końca 2018 roku;
- opracowania programu dla górnictwa, znalezienia partnerów kapitałowych dla spółek węglowych;
- audytów w spółkach i kopalniach, które mają na celu ustalenie ich aktualnego stanu.
Problemy związane z funkcjonowaniem Kompanii Węglowej S.A. (KW S.A.) oraz Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) zdominowały pierwszą część spotkania.
 
W dalszej części posiedzenia Pan Henryk Paszcza – Dyrektor Oddziału w Katowicach Agencji Rozwoju Przemysłu – przedstawił prezentację pt. „Górnictwo węgla kamiennego w liczbach – styczeń – grudzień 2015 r.”, która odnosi się do sytuacji ekonomiczno-finansowej górnictwa w ubiegłym roku.
 
Ministerstwo Energii przedstawiło stan prac nad „specustawą” dotyczącą wypłacania ekwiwalentu deputatu węglowego dla emerytów przez ZUS oraz informację dotyczącą regulacji zawartych w przyjętej przez Sejm w dniu 22 grudnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. (Departament Dialogu MRPiPS)