W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

W dniu 3 lutego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Do zadań Zespołu należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej oraz rynku pracy.

W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Andrzej Malinowski (Prezydent Pracodawców RP) uczestniczyli: członkowie zespołu i zaproszeni przez strony eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez: Stanisława Szweda - Sekretarza Stanu w MRPiPS, Mariusza Haładyja – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Henryka Baranowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
 
Porządek obrad obejmował dyskusję nad planem pracy Zespołu na 2016 r. Wszystkie organizacje przekazały swoje propozycje tematów i zagadnień. 
(Departament Dialogu MRPiPS)