W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych

W dniu 28 stycznia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. międzynarodowych. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Zespołu – Bogdan Kubiak (NSZZ „Solidarność”). Strona rządowa reprezentowana była przez Podsekretarza Stanu w MRPiPS – Renatę Szczęch. Porządek obrad obejmował ustalenie kluczowej tematyki prac Zespołu oraz przyjęcie planu i harmonogramu jego posiedzeń. Zespół przyjął zgłoszone przez strony propozycje tematów i zagadnień, jakimi powinien się on zająć w 2016 r. oraz ramowy harmonogram posiedzeń, które zostaną przedłożone Prezydium RDS. (Departament Dialogu MRPiPS)