Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

W dniu 19 stycznia 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy.

W posiedzeniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) uczestniczyli: członkowie zespołu i zaproszeni, przez strony, eksperci. Strona rządowa reprezentowana była przez Podsekretarza Stanu w MRPiPS - Marcina Zielenieckigo oraz kierownictwo Departamentu Prawa Pracy i Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MRPiPS.
 
W pierwszej kolejności omawiano priorytety dotyczące planu pracy Zespołu na rok 2016.
 
W toku dalszej dyskusji strona związkowa i strona pracodawców Zespołu poparła  przedstawioną przez stronę rządową propozycję ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, mającej na celu zmianę art. 29 § 2 Kodeksu pracy polegającą na wprowadzeniu nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę na piśmie podstawowych ustaleń, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków w związku z zawarciem umowy o pracę w formie innej niż pisemna – przed dopuszczeniem pracownika do pracy, jednocześnie rekomendując stronie rządowej wydłużenie vacatio legis wejścia w życie projektu ustawy do sześciu tygodni. Przyjęto w tej kwestii stanowisko strony społecznej Zespołu.
(Departament Dialogu MRPiPS)