W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego powołani

Prezydent Andrzej Duda powołał dziewięciu ministrów i dwóch wiceministrów do Rady Dialogu Społecznego. 

 

Elżbietę Rafalską – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
Mateusza Morawieckiego – Wiceprezesa Rady Ministrów, Minister Rozwoju;
Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury i Budownictwa;
Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
Dawida Jackiewicza – Ministra Skarbu Państwa;
Konstantego Radziwiłła – Ministra Zdrowia;
Pawła Szałamachę – Ministra Finansów;
Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii;
Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej.

Przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiedzialnego za budżet:
Hannę Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.
Przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społeczny:
Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.