W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Pierwsze posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

W dniu 5 listopada 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy.
Na Prezydium z udziałem siedmiu organizacji partnerów społecznych oraz strony rządowej przyjęto projekty uchwały w sprawach: wyboru kolejności przewodniczenia RDS, Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i jej Biura, powołania stałych zespołów problemowych Rady, powołania zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych, którego pracami kierować będzie przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. Zespołem ds. usług publicznych kierować będzie przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 
 
Przewodniczącymi zespołów problemowych zostali:
- Henryk Nakonieczny (NSZZ „Solidarność”) – zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych;
- Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) – zespół ds. prawa pracy;
- Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP) – zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy;
- Jak Klimek (Związek Rzemiosła Polskiego) – zespół ds. ubezpieczeń społecznych;
- Zbigniew Żurek (Business Centre Club) – zespół ds. rozwoju dialogu społecznego;
- Zygmunt Mierzejewski (Forum Związków Zawodowych) – zespół ds. funduszy europejskich;
- Bogdan Kubiak (NSZZ „Solidarność”) – zespół ds. międzynarodowych.
 
Prezydium Rady podjęło również decyzję w sprawie przeprowadzenia konkursu dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Biura RDS, powołania komisji konkursowej, a także zatwierdzono kryteria naboru na Dyrektora Biura. 
Przyjęto także projekt uchwały powołującej tymczasowego Dyrektora Biura Rady, którym została Iwona Zakrzewska dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.