W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Rok po zmianach - rynek delegowania pracowników w nowym otoczeniu prawnym"

W dniu 16 października 2015 r. w siedzibie BCC w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona najważniejszym problemom z jakimi borykają się pracodawcy z krajów Unii Europejskiej delegujący pracowników do pracy na terenie innego państwa.

Głównymi tematami były przewidywane na XII 2015 r. zmiany w unijnych przepisach o delegowaniu pracowników, stan implementacji dyrektywy wdrożeniowej do polskiego porządku prawnego, a także warunki zatrudnienia obywateli spoza krajów UE i delegowania ich do pracy. W Unii Europejskiej 4,3 proc. ludności aktywnej zawodowo stanowią obywatele państw trzecich. Dodatkowo około 1,2 mln zatrudnionych to pracownicy przygraniczni, wracający codziennie po pracy do domu w państwie sąsiednim. Polska jest obok Niemiec, państwem o największym udziale osób delegowanych. Choć 20 proc. obywateli UE jest zainteresowanych przeniesieniem się do innego państwa, tylko 1,2 proc. chce zrealizować zamiar w czasie 1 roku.  
Wprowadzającymi do tematów konferencji byli m.in. przedstawiciele instytucji unijnych: Danuta Jazłowiecka, posłanka do Parlamentu Europejskiego (7 i 8 kadencji), wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz Łukasz Wardyn, ekspert prawny w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej. Danuta Jazłowiecka zaapelowała, aby przez partnerów społecznych pracodawcy nadal wysyłali do władz unijnych apele o zniesienie w poszczególnych krajach nierówności w traktowaniu osób delegowanych. Obowiązki firm wobec takich pracowników bywają bowiem bardzo odmienne. 
Wśród tematów omawianych na spotkaniu były m.in.: perspektywa zmiany rozporządzenia 883/04 i dyrektywy o delegowaniu, różnice między obowiązkami wynikającymi z dyrektywy i z rozporządzenia, a także nowe zasady oskładkowania umów zleceń i wynikający z tego zbieg tytułów do ubezpieczeń. Dyskutowano też warunki świadczenia usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od stycznia 2015 r., najczęstsze przedmioty tamtejszych kontroli i obowiązków podatkowych. Poruszono również kwestie delegowania pracowników na podstawie art. 12 i pracy w dwóch krajach na postawie art. 13 rozporządzenia 883/2004 oraz zasady świadczenia pracy tymczasowej za granicą i zatrudniania obywateli spoza UE.
Swoją wiedzą podzielili się prawnicy polscy i niemieccy m.in. mec. Ryszard Pietrzyk i mec. Michał Jan Jaworski z Kancelarii Pietrzyk&Kollegen oraz dr Janusz Fiszer,  specjalista międzynarodowego prawa podatkowego w Kancelarii Gessel. Adwokat Joanna Torbé, specjalistka w dziedzinie transgranicznego zatrudnienia z Kancelarii Joanna Torbé & Partnerzy przedstawiła praktyczne aspekty modelu delegowania i pracy w dwu krajach i optymalne rozwiązania dla firm. (AM)