W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Piotr Duda nowym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego

Szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda został przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego - poinformował Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Duda jako pierwszy, przez rok będzie pełnił tę funkcję. Na przemian przewodniczącymi będą reprezentanci związków zawodowych, pracodawców i rządu. 

Dzisiaj członków Rady powołał Prezydent RP Andrzej Duda. Oprócz związków zawodowych w Radzie zasiadać będą przedstawiciele pracodawców i rządu. Swojego przedstawiciela z głosem doradczym będzie miał także prezydent, oraz prezesi NBP i GUS.
 
Ustawę powołującą Radę Dialogu Społecznego, która zastąpi Trójstronną Komisję, podpisał 3 sierpnia br., poprzedni Prezydent RP Bronisław Komorowski.
 
W Radzie - tak jak w komisji - będą reprezentowane strona rządowa, pracowników i pracodawców. Członków wskazują związki zawodowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ "Solidarność" - po ośmiu, a po sześciu organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Premier wyznacza ministrów, którzy znajdą się w Radzie. Wszystkich powołuje prezydent, który będzie miał też w Radzie - z głosem doradczym - swojego przedstawiciela, podobnie jak prezesi NBP i GUS.
 
Ustawa to efekt zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem. Projekt powstał po tym, jak w czerwcu 2013 r. związki zawiesiły swój udział w komisji trójstronnej, uznając, że dialog w niej jest pozorowany, a rząd jedynie komunikuje swoje decyzje.
 
Związkowy projekt ustawy o RDS po raz pierwszy prezentowano na spotkaniu u prezydenta Komorowskiego w październiku 2013 r. Potem własny projekt przedstawili pracodawcy, a następnie wspólny zespół wypracował jednolity tekst, przedstawiony rządowi. Sejm uchwalił ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 25 czerwca, a potem wprowadził poprawki Senatu do ustawy.
 
SKŁAD RADY
 
Prezydent RP Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego:
 
Przedstawicieli strony pracowników
 
Reprezentujących Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność":
Piotra Dudę – Przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", Wojciecha Ilnickiego, Bogdana Kubiaka, Andrzeja Kuchtę, Jarosława Langego, Henryka Nakoniecznego, Waldemara Sopatę, Leszka Walczaka.
Reprezentujących Forum Związków Zawodowych:
Tadeusza Chwałkę – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych, Waldemara Lutkowskiego, Dariusza Trzcionkę, Lucynę Dargiewicz, Stanisława Stolorza, Marka Mnicha, Mariusza Tyla, Zygmunta Mierzejewskiego.
Reprezentujących Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:
Jana Guza – Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Andrzeja Radzikowskiego, Dariusza Potyrałę, Stanisława Janasa, Sławomira Broniarza, Urszulę Michalską, Leszka Miętka, Sławomira Redmera;
 
Przedstawicieli strony pracodawców
 
Reprezentujących Konfederację Lewiatan:
Henrykę Bochniarz – Prezydenta Konfederacji Lewiatan, Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek, Jeremiego Mordasewicza, Jacka Męcinę, Grzegorza Baczewskiego, Marka Kowalskiego.
Reprezentujących Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:
Andrzeja Malinowskiego – Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Rafała Baniaka, Jana Buczka, Joannę Makowiecką-Gacę, Iwonę Srokę, Jarosława Zagórowskiego.
Reprezentujących Związek Pracodawców Business Centre Club:
Łukasza Bernatowicza, Grażynę Majcher-Magdziak, Witolda Michałka, Jana Stefanowicza, Wojciecha Warskiego, Zbigniewa Żurka.
Reprezentujących Związek Rzemiosła Polskiego:
Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Antoniego Odzimka, Pawła Saara, Jana Klimka, Włodzimierza Bińka, Janusza Kowalskiego.
 
Przedstawicieli strony rządowej
 
Członków Rady Ministrów:
Andrzeja Czerwińskiego – Ministra Skarbu Państwa, Joannę Kluzik-Rostkowską – Ministra Edukacji Narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Mateusza Szczurka – Ministra Finansów, Marię Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Mariana Zembalę – Ministra Zdrowia.
Przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiedzialnego za budżet: Hannę Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.
Przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społeczny:
Radosława Mleczko – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
Agnieszkę Lenartowicz-Łysik.
Przedstawiciela Prezesa Narodowego Banku Polskiego:
Ryszarda Kokoszczyńskiego – członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
Przedstawiciela Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
Grażynę Marciniak – wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
(PAP/tvn24bis.pl)
 
fot. Kancelaria Prezydenta RP oraz Lidia Sokal/MPiPS