W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Krajobraz po bitwie czy przed bitwą? Ustawa o Radzie Dialog Społecznego uchwalona"

W dniu 21 września 2015 r. Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego było obecne na konferencji zorganizowanej przez Business Centre Club pt.: "Krajobraz po bitwie czy przed bitwą? Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego uchwalona".

21.09.2015 BCCUczestniczyli w niej bezpośredni uczestnicy dialogu społecznego: przedstawiciele pracodawców, związkowców oraz strony rządowej jak również reprezentanci innych środowisk, w tym świata nauki oraz organizacji pozarządowych.
11 września 2015 r. weszła w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Zastępuje ona funkcjonującą przez ostatnich kilkanaście lat ustawę o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy mieć nadzieję, że nowe regulacje prawne przyczynią się do odbudowy trwającego w wielomiesięcznym kryzysie polskiego dialogu społecznego. Że strony tego dialogu: pracodawcy, związkowcy i rząd zasiądą znów przy jednym stole obrad.
Uczestnicy konferencji – paneliści próbowali odpowiedzieć pytania: Jaki będzie ten nowy dialog? Czy będzie on bardziej efektywny? Jakie zagrożenia i szanse niosą nowe reguły jego prowadzenia? Czy dzięki niemu poprawią się relacje pomiędzy stronami stosunków pracy? Czy, jak zapisano w ustawie, powstaną warunki do szybszego i bardziej harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego? Czy uda się jednocześnie zwiększać konkurencyjność polskiej gospodarki i rozwijać spójność społeczną?
Program konferencji objął następujące punkty:
Jak powstawała Rada Dialogu Społecznego? Kalendarium zmian - Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC;
Z TK w RDS – logistyka działań - Marek Waleśkiewicz, dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MPiPS;
Nowa ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. Czy także nowa jakość dialogu? - Paweł Śmigielski, dyrektor Wydz. Prawno-Interwencyjnego OPZZ;
Dylemat dialogu: czy uda się jednocześnie zwiększać konkurencyjność gospodarki i rozwijać spójność społeczną? - dr Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacja Lewiatan;
Nowe reguły dialogu społecznego z perspektywy naukowej - dr Rafał Towalski, Szkoła Główna Handlowa;
Rada Dialogu Społecznego – zagrożenia i szanse - Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.
Konferencję podsumował Zbigniew Żurek, następnie odbyła się dyskusja. (BCC)
 
 BCC 21.09.2015 BCC 21.09.2015