W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Ogólnopolska konferencja „Innowacje w aktywacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy”

W dniu 30 czerwca 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP CPS „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego było obecne na ogólnopolskiej konferencji pt.: „Innowacje w aktywacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy”.

Patronat honorowy nad konferencją objął Wicemarszałek Sejmu RP – Eugeniusz Grzeszczak oraz Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. 
Celem konferencji było upowszechnienie i wdrożenie do głównego nurtu polityki efektywnego narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim i aktywizacji kobiet 50+ oraz nadanie kierunku polityce wspierania osób starszych na rynku pracy – poprzez wykorzystanie metod zarządzania wiedzą, teorii motywowania, dobrych europejskich praktyk w ramach projektu „Innowacje w aktywizacji pracowników w grupie wiekowej 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.