W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Forum Dialogu Obywatelskiego

W dniu 25 czerwca CPS Dialog było obecne na Forum Dialogu Obywatelskiego, które miało miejsce w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Mechanizmy znane z funkcjonowania Komisji Trójstronnej w sposób naturalny koncentrują się wokół relacji między pracownikami a pracodawcami. Nie są zatem wystarczające dla skutecznego reprezentowania pozostałych członków społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy Forum zastanawiali się nad stworzeniem mechanizmu dialogu, adresowanego także do innych grup społecznych oraz nad optymalną formą dalszego instytucjonalizowania dialogu obywatelskiego.
 
- Alternatywą dla dialogu jest przemoc – stwierdził prof. Jerzy Hausner w otwierającym Forum wystąpieniu „Od dialogu korporatystycznego do społecznego i obywatelskiego”. – Obciążeniem dla obecnej formy dialogu jest nieuwzględnianie szerokich grup społecznych, często wykluczonych, przy nadreprezentacji wielkiego przemysłu i korporacji.  
 
Prof. Hausner przywołał niewątpliwe korzyści, płynące z dialogu, jak wygaszanie konfliktów społecznych czy umożliwianie przeprowadzania wielkich reform, zwracając równocześnie uwagę na jego słabości, do których zaliczył przede wszystkim jego branżowość. – Obywatelska debata jest niezbędna do odbudowania przestrzeni publicznej – skonkludował.
 
Europoseł Michał Boni mówił o roli dialogu w procesie integracji europejskiej, a współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Krzysztof Balon zapoznał słuchaczy z uwarunkowaniami organizacyjno-instytucjonalnymi dialogu w krajach europejskich. Reprezentujący trzeci sektor Jan Jakub Wygnański zastanawiał się nad nowym kształtem dialogu obywatelskiego w Polsce – to utopia, możliwość czy konieczność? Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS Krzysztof Więckiewicz zaprezentował plany współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi na najbliższe lata.
 
- Jestem zwolennikiem zbudowania polskiego odpowiednika Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – Współczesny patriotyzm to wspólna odpowiedzialność za kraj. Musimy nakreślić jej ramy.
 
Minister Kosiniak-Kamysz mówił o konieczności umocnienia partycypacji społecznej w Polsce. – Deklaruję, że jeśli uda się nam wspólnie uzgodnić sposoby powiększenia podmiotowości i zwiększenia partycypacji sektora pozarządowego, uwzględnimy to w nowelizacji ustawy o pożytku publicznym. Jesteśmy również gotowi na powiększenie kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego i nadanie jej większej autonomii. 
(MPiPS)
 
Tezy do otwartej debaty o rozwoju dialogu obywatelskiego w Polsce (do pobrania)
 
Forum Dialogu Obywatelskiego

Forum Dialogu Obywatelskiego

Forum Dialogu Obywatelskiego