W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja podsumowująca projekt „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”

W dniu 16 czerwca 2015 r. w Hotelu Holiday Park w Warszawie we współpracy partnerów społecznych tj. Business Centre Club, Forum Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”, na której było także obecne CPS "Dialog". W czasie konferencji zostały przedstawione efekty projektu. 

Zebranych gości powitał dr Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP, Katarzyna Sosnowska z Pracodawców RP przedstawiła referat pt.: „Biała Księga zasady partnerstwa – co dotychczas osiągnęliśmy?” Następnie odbyła się debata z udziałem szefów organizacji reprezentatywnych (partnerów projektu), przedstawicieli administracji oraz organizacji pozarządowych, w której udział wzięli m.in.:

Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  (do potwierdzenia)
Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (do potwierdzenia)
Agata Wiśniewska-Górczewska, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
dr Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (do potwierdzenia)
Jerzy Bartnik, Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
Zygmunt Mierzejewski, Członek Prezydium Forum Związków Zawodowych
Andrzej Radzikowski, Wiceprzewodniczący OPZZ