W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku"


W dniu 9 czerwca 2015 r. CPS „Dialog” było obecne na konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.: "Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku".

W Polsce i wielu krajach Europy Zachodniej jest obserwowany brak równowagi procesów ludnościowych. Z jednej strony wzrasta przeciętna długość życia, a z drugiej rodzi się coraz mniej dzieci, co implikuje proces starzenia się społeczeństw. W związku z powyższym zwraca się np. uwagę na konieczność koncentracji na solidarności międzypokoleniowej. 
Procesy demograficzne stwarzają dziś niepowtarzalną okazję do tego, aby żyć równocześnie z naszymi dziadkami i pradziadkami - żyć razem z nimi, a nie obok nich, aby znaleźć obszar współdziałania tam, gdzie dotychczas istniały bariery (związane np. z rolami społecznymi, stereotypami wieku, unormowaniami prawnymi i rozwiązaniami instytucjonalnymi).  
Konferencja była okazją do wymiany refleksji oraz doświadczeń dla osób zajmujących się tą tematyką, bądź nią zainteresowanych. Miała nie tylko pogłębić zrozumienie problemów związanych ze starością, ale także umożliwić dostrzeżenie potencjału osób starszych,  w oparciu m.in. o badania i koncepcje teoretyczne nauk społecznych i humanistycznych.
 
 Program konferencji (do pobrania)