W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja BCC "Kodeks pracy - co nowego? Zmiany wprowadzone, wprowadzone i projektowane."

W dniu 1 czerwca 2015 r. CPS „Dialog” było obecne w siedzibie BCC gdzie odbyła się konferencja pt.: „Kodeks pracy – co nowego? Zmiany wprowadzone, wprowadzone i projektowane”.

W konferencji udział wzięli:
Radosław Mleczko –  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
Anna Martuszewicz – Wicedyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy;
Paweł Śmigielski –  Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ;
Karolina Zalewska-Zbiciak –  Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy.
Spotkanie poprowadził:
Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC, ekspert ds. prawa pracy.
 
W ostatnim czasie powstało szereg inicjatyw, dotyczących zmian w Kodeksie pracy. Niektóre z nich zostały już wprowadzone, inne są wprowadzane, jeszcze inne znajdują się w fazie projektu. 
Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli stron dzisiejszej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, członków Business Centre Club oraz innych organizacji pracodawców, organizacje pracowników, stronę rządową, w szczególności Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki, Radę Ochrony Pracy i Państwową Inspekcję Pracy, Parlamentarzystów. Zaproszono także reprezentantów innych środowisk, w tym przedstawicieli świata nauki, studentów, dziennikarzy prasy, radia i telewizji oraz inne osoby, zainteresowane problematyką stosunków pracy w Polsce. 
 
konferencja w BCC
Na zdjęciu paneliści konferencji
 
konferencja w BCC
Minister Radosław Mleczko Podsekretarz Stanu w MPiPS oraz przewodniczący spotkaniu
Zbigniew Żurek Wiceprezes BCC

konferencja w BCC
Na temat zmian w kodeksie pracy dyskutowano w gronie wybitnych specjalistów.