W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Zebranie Rady Naukowej "Dialogu"

Za nami drugie w 2014 r. spotkanie Rady Naukowej „Dialogu. Pisma Dialogu Społecznego”. Członkowie Rady zebrali w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 29 września br. pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zybały.

Skład Rady Naukowej „Dialogu. Pisma Dialogu Społecznego”:
dr Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy, Konfederacja Lewiatan
dr Jan Czarzasty, Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa
Edyta Doboszyńska, Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego
prof. Kazimierz W. Frieske, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
prof. Juliusz Gardawski, Dyrektor Instytutu Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa
prof. Wiesława Kozek, Kierownik Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji w Instytucie Socjologii, Uniwersytet Warszawski
prof. Elżbieta Kryńska, Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki
Michał Kuszyk, Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź, Pracodawcy RP
prof. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
dr hab. Wojciech Misztal, Dyrektor Instytutu Socjologii UMCS Lublin
dr Marek Pliszkiewicz, Forum Związków Zawodowych, Dyrektor Centrum Badań i Studiów Europejskich
prof. Jacek Sroka, Uniwersytet Wrocławski
Piotr Szumlewicz, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
dr Rafał Towalski, Prodziekan Studium Licencjackiego, Szkoła Główna Handlowa
Marek Waleśkiewicz, Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
prof. Jerzy Wratny, Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
prof. Andrzej Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Collegium Civitas (przewodniczący)
Zbigniew Żurek, Wiceprezes Business Centre Club

Kwartalnik „Dialog” ukazuje się od 2010 r. Jest wydawany przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pismo stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń na temat funkcjonowania mechanizmów dialogu społecznego zarówno w kraju, jak i za granicą.