W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej "Dialogu. Pisma Dialogu Społecznego"

W dniu 30 czerwca 2014 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, obyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej „Dialogu. Pisma Dialogu Społecznego”. Przewodniczącym Rady Naukowej został wybrany Pan dr hab. Andrzej Zybała.

Skład Rady Naukowej „Dialogu. Pisma Dialogu Społecznego”:
dr Grzegorz Baczewski, Konfederacja Lewiatan, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy

dr Jan Czarzasty, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
Pani Edyta Doboszyńska, Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego
prof. dr hab. Kazimierz W. Frieske, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
prof. dr hab. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa, Dyrektor Instytutu Filozofii Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
prof. dr hab. Wiesława Kozek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki, Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej
Pan Michał Kuszyk, Pracodawcy RP, Prezes Związku Pracodawców Polska Miedź
dr hab. Wojciech Misztal, Dyrektor Instytutu Socjologii UMCS Lublin
dr Marek Pliszkiewicz, Forum Związków Zawodowych, Dyrektor Centrum Badań i Studiów Europejskich
prof. dr hab. Jacek Sroka, Uniwersytet Wrocławski
Pan Piotr Szumlewicz, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
dr Rafał Towalski, Szkoła Główna Handlowa, Prodziekan Studium Licencjackiego
prof. dr hab. Jerzy Wratny, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
dr hab. Andrzej Zybała, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (Przewodniczący Rady Naukowej)
Pan Zbigniew Żurek, Wiceprezes Business Centre Club

Członkom Rady Naukowej przybyłym na posiedzenie inauguracyjne Dyrektor Centrum Iwona Zakrzewska wręczyła akty nominacyjne, podpisane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dra Władysława Kosiniaka-Kamysza.